auteursarchief: Gerdineke van Silfhout

Hete-stoelvragen hot?

Gerdineke definitiefEind december 2015 verscheen er een klinkende bijdrage van Ad Verbrugge in het ledenblad VakWerk van de vereniging Beter Onderwijs Nederland. Onderwerp: het verval van het Nederlands in ons hoger onderwijs. Een van zijn uitspraken trof me: “Waar ik mij tegen keer, is de ondoordachte en soms zelfs totalitaire manier waarop het Engels momenteel wordt doorgevoerd in ons hoger onderwijs, ten koste van de onderwijskwaliteit, ten koste van de taalrijkdom van studenten, (…), kortom ten koste van algemene en persoonlijke vorming.” Ik, taalexpert en leerplanontwikkelaar op dat gebied, dacht na over mijn eigen woordgebruik in onderwijscontext. En schrok best wel een beetje…

lees verder

Daarom dus!

Gerdineke definitiefGerdineke van Silfhout, gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht en werkzaam als consultant bij Bureau ICE, schreef voor Taalpraat een stuk(je) over haar taalonderzoek.

Relatie tussen zinnen
‘Het propaangas was niet detecteerbaar. Er was ethaanthiol aan toegevoegd.’ Je denkt misschien wel: waar gaat dit over? Complex taalgebruik misschien? Dat je negentig procent van een context moet begrijpen om moeilijke woorden te kunnen interpreteren? Het heeft er wel mee te maken. Want: begrijp jij wat er eigenlijk staat? Welke relatie leg jij tussen de twee zinnen? lees verder