Privacyverklaring Taalpraat

Taalpraat is een niet-commerciële blog voor liefhebbers van de Nederlandse taal. De blogposts worden geschreven door Marcel Lemmens, Corejanne Lemmens of gastcolumnisten en worden elke maandag (behalve op feestdagen en tijdens vakantieperiodes) op de website geplaatst. De blogposts zijn voor iedereen vrij toegankelijk, maar geïnteresseerde lezers kunnen zich gratis inschrijven. Als ze dat doen, ontvangen ze automatisch een kennisgeving zodra er een nieuwe blogpost op de website is geplaatst.

Gegevens van abonnees en lezers
Lezers die een gratis abonnement op Taalpraat hebben, schrijven zich hier zelf voor in. Zij registreren zich uitsluitend met hun e-mailadres. Ze kunnen hun e-mailadres eventueel ook aan Taalpraat doorgeven, zodat Marcel of Corejanne het in de ‘database’ opnemen. Andere gegevens zijn en worden niet opgeslagen.

Van lezers die op blogposts reageren, wordt de naam vermeld, maar het is aan de lezers zelf om te bepalen hoe die naam wordt weergegeven. Het e-mailadres waarom bij een reactie gevraagd wordt, wordt niet aan de voorkant van de website getoond. Hetzelfde geldt voor het optionele webadres.

Taalpraat gebruikt de gegevens van abonnees uitsluitend voor kennisgevingen over de publicatie van nieuwe blogposts. We hebben ze in het verleden niet aan derden of ten behoeve van derden verstrekt en zullen dat ook in de toekomst niet doen.

Recht op rectificatie en verwijdering gegevens
Hebt u een gratis abonnement, dan gebruiken wij uw e-mailadres totdat u aangeeft dat u geen belangstelling meer voor onze updates hebt. In elke mailing vermelden wij dat u ons hiertoe een mail kunt sturen, zodat wij uw gegevens direct en volledig kunnen verwijderen.

Hebt u achteraf spijt van reacties die u op Taalpraat hebt geplaatst of wilt u daar wijzigingen in aanbrengen? Dan kunt u een e-mail met de gewenste wijziging (of verwijdering) sturen naar info@taalpraat.nl.

Recht van bezwaar
Wilt u bezwaar maken tegen de behandeling van uw gegevens door Taalpraat, dan kunt u in eerste instantie contact opnemen met Taalpraat (zie onze contactgegevens hieronder). Mocht uw bezwaar niet naar tevredenheid zijn afgehandeld, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).

Contactgegevens
Taalpraat
Bordeslaan 359
5223 MN ’s-Hertogenbosch

E-mail: info@taalpraat.nl
Website: taalpraat.nl
Telefoon: 06 44 700 282