Betaaldvoetbalwedstrijd

Zullen we het nieuwe Taalpraatjaar beginnen met een goed voornemen? Laten we afspreken dat we lange woorden vermijden en zo veel mogelijk korte woorden gebruiken. Dat is regel 2 in mijn boek Als je BGRPT wat ik BDL. Zondag 9 januari zag ik op nos.nl dat die regel niet overbodig is. In het ‘liveblog’ zag ik de volgende kop: ‘Eerste betaaldvoetbalwedstrijd geschrapt vanwege corona’.

Onnodig lang
Onnodig lange woorden kun je beter vermijden. Ze zijn door hun lengte vaak moeilijk te doorgronden. Neem de volgende voorbeelden die ik in mijn boek noem (afkomstig van moeilijkewoorden.org):

* arbeidsongeschiktheidsverzekeringsformulier
* afvalwaterzuiveringsinstallatie

Ook de website van Onze Taal bevat een paar voorbeelden van (onnodig) lange woorden:

* aansprakelijkheidswaardevaststellingsveranderingen
* meervoudigepersoonlijkheidsstoornissen

Bij dit soort samenstellingen moet je een paar keer met je ogen knipperen voordat je ziet wat bij wat hoort en begrijpt wat het woord betekent. Niet handig dus.

Dat kan beter
“Lange woorden moeten geen hindernis zijn”, schrijf ik in Als je BGRPT wat ik BDL. In bepaalde contexten is een lang woord geen probleem. Simpelweg omdat mensen eraan gewend zijn, maar lekker lezen? Nou, nee. Denk aan kinderopvangtoeslagaffaire. Dat kun je toch niet onthouden.

Wat kun je eraan doen? Heel simpel: hak de lange samenstellingen in stukjes. Dat kan heel makkelijk in het Nederlands:

* affaire kinderopvangtoeslag / toeslagaffaire kinderopvang
* formulier arbeidsongeschiktheidsverzekering / aov-formulier
* installatie afvalwaterzuivering / installatie voor afvalwaterzuivering / installatie voor zuivering van afvalwater
* veranderingen aansprakelijkheid waardevaststellingen
* stoornissen meervoudige persoonlijkheid

De omkering van de volgorde en het gebruik van spaties maken het lezen eenvoudiger. En volgens mij zie je ook beter wat bij wat hoort. Je begint steeds met het ‘hoofdwoord’: affaire, formulier, installatie, veranderingen en stoornissen. Daarmee schep je meteen duidelijkheid over het onderwerp (wat voor ‘soort X’). De specificatie (welke affaire, welk formulier, etc?) volgt daarna. Lekker van links naar rechts lezen en interpreteren.

Extra spaties
Terug naar de kop in nos.nl. Ik begrijp niet waarom de redactie van nos.nl er niet voor heeft gekozen om betaaldvoetbalwedstrijd te splitsen en de volgorde van de informatie om te keren: wedstrijd betaald voetbal. Dit leest makkelijker en kost maar twee extra tekens. Dus ik zou zeggen: doe niet zo Duits, splits lange woorden en gebruik wat meer spaties.

reactie op Betaaldvoetbalwedstrijd

  1. Jan Klerkx zegt

    Hoewel ik het met de strekking van je stuk eens ben, is er één ding waar ik twijfels over heb, namelijk de suggestie ‘stoornissen meervoudige persoonlijkheid’. Ik zou dit lezen als ‘stoornissen van de meervoudige persoonlijkheid’. volgens mij gaat het om een stoornis die inhoudt dat iemand een meervoudige persoonlijkheid heeft. Dan lijkt mij dat het lange woord de betekenis toch beter weergeeft.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *