Moeilijke woorden

Gebruik woorden die mensen begrijpen. Dat is regel 1 in mijn nieuwe boek Als je BGRPT wat ik BDL, dat over ongeveer twee weken verschijnt (maar dat je nu al kunt inzien en bestellen). Uit een ingezonden brief van Willem-Jan van Vliet in de Volkskrant van 7 november blijkt hoe belangrijk die regel is.

Dendrochronologie
Dit is wat de heer Van Vliet schrijft: “Laatst viel mij tijdens het lezen van deze krant op, dat ik af en toe het woordenboek moest raadplegen om de betekenis van enkele woorden op te zoeken. Soms zelfs meerdere malen binnen één artikel. Ze werden gebruikt alsof het de normaalste zaak van de wereld was. Woorden als laureaat, dendrochronologie, de parabel van de necrofiele verjaardagsclown, affront, communis opinio, dociel, polemist, obligaat, triëren, hallucinant, blasfemische gotspe, moyenne, schisma en dilettantisme.”

Gebruik woorden die mensen begrijpen
Dit is wat ik schrijf bij regel 1 in Als je BGRPT wat ik BDL:

Sulfiet oxidase deficiëntie is een zeldzame ziekte. Er zijn meer dan 100 patiënten bekend met of sulfiet oxidase deficiëntie of molybdeen co-factor deficiëntie. Wel treedt de gecombineerde deficiëntie, waarbij ook xanthine dehydrogenase niet werkzaam is (molybdeen co-factor deficiëntie) vaker op.

Als je schrijft, wil je een boodschap overbrengen. Dat kun je het beste doen door woorden te gebruiken die mensen snappen.

Artsen die met elkaar over hun vak of over een patiënt corresponderen, zullen het niet hebben over een hartaanval of breuk. Zij zullen de juiste medische termen gebruiken. Dat is verstandig, want die termen zijn preciezer.

Buiten dat soort situaties kun je beter eenvoudige woorden gebruiken die iedereen begrijpt. Het is echt niet zo dat je meer indruk maakt met moeilijke woorden. Je maakt veel meer indruk als je helder, eenvoudig maar toch heel precies formuleert. Veel woorden die moeilijk klinken, kun je zonder problemen vervangen door heel simpele alternatieven met dezelfde betekenis.

Probeer het maar eens
Vervang de moeilijke woorden in de volgende zinnen door meer begrijpelijke varianten.

1. Wat zijn de implicaties van deze ontwikkelingen?
2. Aan welke condities moet de organisatie voldoen?
3. Ik vraag mij af wat de consequenties zijn.
4. Ik kan dat wel appreciëren.
5. Heb je nog vragen omtrent de inschrijving?
6. De webwinkel werkt nog niet helemaal comme il faut.
7. Zulks is niet toegestaan.
8. Er zijn grosso modo twintig manieren waarop je dit kunt aanpakken.

De antwoorden vind je in mijn boek.

5 reacties op Moeilijke woorden

  1. Arnoud van den Eerenbeemt zegt

    Leg je in je boek ook uit dat spaties in deze vaktermen onjuist zijn (‘Engelse ziekte’)? Het is ‘sulfietoxidasedeficiëntie’, ‘molybdeencofactordeficiëntie’ en ‘xanthinedehydrogenase’.

  2. Marcel Lemmens zegt Berichtauteur

    Ha, ha. Ik heb wel een hoofdstuk over ‘los en vast’, maar niet specifiek over medische termen. Het stukje dat ik hierboven aanhaal, heb ik letterlijk van een website geplukt en heb ik (lekker) onveranderd overgenomen, Arnoud.

  3. Claire Singleton zegt

    I notice that many of the difficult words have been borrowed from foreign languages, such as French or English. To me, the meanings of many of them are obvious since I speak both of those languages, but I feel as if they have been used to make the writer seem clever or more knowledgeable than the reader (which may be true, but why flaunt it?). I know there are good Dutch words for those foreign replacements.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *