Wat PHV ons kan leren

Kent u de afkorting PHV? Die staat voor: Politiehonden Vereniging. Of: Politie Honden Vereniging. Of: Politiehondenvereniging. Nu zult u misschien zeggen dat alleen de laatste spelling juist is, maar de afkorting legt iets interessants bloot. Wat dan, Marcel? Vertel!

Drie spellingen, één afkorting
De drie spellingvormen die ik hierboven geef, komen door elkaar voor. In de PHV-wereld dan. Een paar voorbeelden:

* Politiehondenvereniging Veldhoven
* Politie Honden Vereniging De Hellehoek
* De Nederlandse Politiehonden Vereniging (KNPV)

Volgens de officiële spellingregels is alleen politiehondenvereniging correct. Toch leert de afkorting PHV ons volgens mij dat het aan elkaar schrijven van lange samengestelde zelfstandig naamwoorden helemaal niet fijn is voor de lezer. Die ziet bij het interpreteren van de betekenis van het woord in feite ‘politie’, ‘honden’ en ‘vereniging’. Dat zijn de drie belangrijke elementen van het grotere geheel. Daarom vloeit daar ook automatisch de afkorting PHV uit voort.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Meerletterige afkortingen voor samengestelde en volgens de spellingregels aaneengeschreven woorden komen vaker voor:

* arbeidsongeschiktheidsverzekering = aov
* burgerservicenummer = bsn
* hogesnelheidslijn = hsl
* meerjarenonderhoudsplan = MJOP
* Voetbalvereniging Helvoirt = VV Helvoirt

De afkortingen zijn dus niet gebaseerd op het hele woord, maar op de belangrijkste elementen van die woorden. We gebruiken voor de vijf voorbeelden hierboven dus ook niet de eenletterige afkortingen V, A, H, B of M. Daarmee zouden ze natuurlijk ook niet onderscheidend en betekenisvol genoeg zijn. Maar ook niet gek dus dat de onderliggende woorden vaak als twee of drie losse woorden worden gespeld. Zo zijn de afkortingen ook ‘samengesteld’.

Afspraak is afspraak?
Spelling is eigenlijk ook maar gewoon een kwestie van afspraken. Natuurlijk is het fijn als iedereen zich aan die afspraken houdt. Zelf doe ik dat ook zo veel mogelijk in mijn eigen schrijf- en vertaalwerk (of dat probeer ik in ieder geval te doen), omdat ik niet de indruk wil wekken dat ik de ‘regels’ niet ken. Tegelijkertijd moeten we ook niet snel te oordelen en veroordelen als iemand een lang woord op een logische manier opsplitst in losse onderdelen.

Hoge snelheidslijn
De spatie is een handig taalmiddel om een lang woord leesbaar te maken. Het is wel belangrijk dat het opdelen van woorden niet tot misverstanden leidt. Een hoge snelheidslijn lijkt iets anders dan een hogesnelheidslijn. Toch is het vaak de context die alles duidelijk maakt en hoef je niet echt bang te zijn dat een ander het niet begrijpt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *