Gastcolumn: Niet te onderschatten?

In de NRC van 7 maart jl. trof ik in een artikel over het onderzoek naar liquidaties in de onderwereld de volgende zin aan: “Het is een doorbraak waarvan het belang niet onderschat kan worden.” Bent u het met mij eens dat hier eigenlijk het omgekeerde staat van wat er wordt bedoeld? Als het werkelijk zo was dat het onmogelijk is het te onderschatten, zou dat betekenen dat het belang ervan zo gering is, dat hoe laag je het ook inschat, het werkelijke belang nóg geringer is.

Wat hier bedoeld wordt, is natuurlijk ‘waarvan het belang niet mag/moet worden onderschat’. De fout ontstaat waarschijnlijk door contaminatie met ‘kan niet worden overschat’, hetgeen betekent dat hoe groot je het belang ook inschat, het in werkelijkheid nóg groter is. Het heeft waarschijnlijk ook te maken met het feit dat het hier gaat om een soort dubbele ontkenning (door de combinatie van niet en onder), en daarbij gaat wel vaker iets mis.

De NRC-journalist is niet de enige die deze ‘fout’ maakt: Googelen op ‘kan niet worden onderschat’ levert nog diverse andere voorbeelden op. Zo zegt het Voorburgs Dagblad op 17 januari: “Tegengeluid kan niet worden onderschat.” En GroenLinks Europarlementariër Judith Sargentini: “De bijdrage van Edward Snowden aan het debat over privacy en massasurveillance kan niet worden onderschat.”

Deze ‘fout’ wordt ook in het Engels zeer veel gemaakt (‘cannot be underestimated’), en op diverse websites (bv Glossophilia) is er al op gewezen dat dit eigenlijk niet klopt, maar dat de uitdrukking nu zo is ingeburgerd dat je het niet meer als fout kunt beschouwen. In feite is het volgens deze site nu de normale uitdrukking geworden, hoe onlogisch ook. Het lijkt erop dat eenzelfde ontwikkeling nu ook in het Nederlands plaatsvindt.

reactie op Gastcolumn: Niet te onderschatten?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *