Boze burgers

“Want het is belangrijk dat u meedenkt en meepraat over de plannen”, dat schrijft ProRail op een website over de plannen voor het “landelijke Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS)” en het “Hoogfrequent spoorvervoer tussen Meteren en Boxtel”, oftewel “project PHS Meteren-Boxtel”. Op 27 november stapte ik naar een drukbezochte informatieavond van ProRail in ’s-Hertogenbosch, maar daar was geen sprake van “meepraten” en “meedenken”. Het was eenrichtingsverkeer. Wat me opviel, was dat er veel boze Bossche burgers waren. En ik snap waarom ze boos waren: het is de manier waarop ProRail de mensen aanspreekt. Eén woord in het bijzonder trof mij: afweegwoningen.

Vaktaal
De avond startte met een inleiding waarin de nodige vaktaal en afkortingen over het publiek werden uitgestort: Ontwerp Tracébesluit (OTB), piekbelastingen, ABTVV (Aanleg automatische beveiliging verbeterde versie), Definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), voorkeursbeslissing, milieueffectrapportage (MER). Met dit soort terminologie kan ik op zich nog wel leven, omdat complexe omstandigheden puntig moet worden samengevat. Het begon bij mij wel te kriebelen toen het geluidsproductieplafond ter sprake kwam.

Geluidsproductieplafond
Het geluidsproductieplafond is het aantal decibels dat op bepaalde punten nu en straks langs een flink traject in ’s-Hertogenbosch en Vught wordt geproduceerd. Volgens de spreker van ProRail zijn en worden er veel maatregelen getroffen om de treinen en het spoor stiller te maken en de conclusie was: daardoor ontstaat er ruimte voor meer geluid! Huh? Het stiller maken van de treinen is dus niet bedoeld om ervoor te zorgen dat omwonenden minder last van het spoor hebben, maar om ruimte te creëren om zo veel mogelijk lawaai te kunnen maken. Tot het maximaal toegestane niveau. De maatregelen zijn niet bedoeld voor de burgers, maar voor ProRail. Het is een ik- en wij-houding in plaats van een wij-zorgen-voor-minder-overlast-voor-jullie-houding.

Afweegwoningen
Deze houding creëert afstand tussen instanties en burgers en het werd dan ook snel onrustig in de zaal. Bij mij ging het wijzertje in het rood toen het over afweegwoningen ging: bijna 500 woningen in de wijk Orthen die het meeste last van het geplande extra treinvervoer zullen krijgen. Daar is ProRail zich van bewust en daarom hebben ze het begrip afweegwoningen geïntroduceerd: woningen waarbij ProRail afweegt of er (extra) maatregelen moeten worden getroffen.

Perspectief
Waarom is afweegwoningen zo’n kenmerkend woord? Het gaat om het perspectief: het gaat er niet om of bewoners last hebben van de uitbreiding van het spoor en of er bijvoorbeeld besloten moet worden om minder treinen te laten rijden of, in het extreme geval, het project af te blazen. Nee, die trein is niet meer stoppen. Het project zal en moet doorgaan en mensen moeten blij zijn dat ProRail in al zijn goedertierenheid (en goederentreinenbeleid) afweegt of er iets aan hun woningen kan worden gedaan. Lapmiddelen om de kern van het probleem, opstomen tot maximaal gebruik van het geluidsproductieplafond, te verdoezelen.

Boos
Politici vragen zich af waarom veel burgers zo boos zijn en zich afkeren van de overheid en de politiek. Ik niet. Burgers hebben voortdurend te maken met instanties als ProRail die helemaal geen oog hebben voor de mens. Die instanties zijn druk in de weer met projecten. Hun projecten. Spannende projecten met veel technische en technologische uitdagingen. Burgers zitten eigenlijk alleen maar in de weg. Als zij het niet met de plannen eens zijn, dan moeten ze volgens een medewerker van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat die bij de informatieavond aanwezig was, maar “aankloppen bij de politiek.” De politiek! Bij wie dan? Een briljante dooddoener.

Oproep
Ik roep alle Bosschenaren op massaal bezwaar aan te tekenen tegen de plannen van ProRail en alle mogelijke democratische middelen aan te grijpen om instanties als ProRail duidelijk te maken dat zij hun werk niet doen voor zichzelf, maar voor de burger. En ik roep ProRail en alle andere instanties op humanere taal te gebruiken en burgers als mensen aan te spreken.

7 reacties op Boze burgers

 1. Pingback: Afweegwoningen - paleiskwartier

 2. Anja Bouwmeester zegt

  Beste Marcel,
  Hoe taalgebruik verwordt tot taalmisbruik, of hoe manipulatie werkt.
  Ook al woon ik niet langs het genoemde traject, dit raakt mij.
  Ik hoop dat veel mensen het lezen en dat de betrokkenen zich niet laten wegzetten en kleineren door dit bedrijf (en andere).
  Sterkte bij het verweer!

 3. Marcel zegt

  Bedankt voor je vriendelijke woorden, Anja. Ook ik hoop dat veel mensen het zullen lezen en dat ze er iets mee zullen doen. Deel het gerust met zo veel mogelijk vrienden en kennissen.

 4. ton verjans zegt

  Beste Marcel,

  Ik lees en voel je boosheid; terechte boosheid. In mijn omgeving wordt dit taalgebruik ook wel eens diarree genoemd (gewoon over het hoofd van de burger uitpoepen). Misschien goed om er een pamflet van te maken??

  Sterkte en groet,
  Ton

 5. Marcel zegt

  Dank je, Ton! Na jouw reactie denk ik dat we van de documenten van ProRail misschien beter toiletpapier kunnen maken.

 6. Fulco Jungslager zegt

  Beste Marcel,

  In je verslag van de misleidende informatieavond van ProRail ga je duidelijk in op het geluidsaspect.
  Als recente bewoner van het Paleiskwartier heb ik nu al veel last van de goederen treinen.
  Waar ik echter zeer door ben verontrust is het totaal ontbreken van enig plan ter voorkomen van een ramp.
  Van het extra aantal treinen dat snachts door het station gaat denderen, bevat 10%(!) gevaarlijk gif.
  Door een van de aanwezigen werd vermeld dat bij een ongeval vloeistof uit de wagons ongehinderd het paleiskwartier in kan lopen… er worden immers geen verhogingen langs het spoor gemaakt om dit te voorkomen.
  Onze nieuwe burgermeester is erg voor veiligheid.
  Is er al aktie ondernomen om via hem de juiste politici in DenHaag te informeren.
  Ik hoor graag van je

 7. Pingback: Zienswijze | Taalpraat

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *